ITHSA freshmen orientation | Kenosha Unified School District

ITHSA freshmen orientation

8.6.18

8:00 AM - 12:00 PM

ITHSA commons