ITHSA freshmen orientation | Kenosha Unified School District

ITHSA freshmen orientation

Monday, August 6, 2018 - 8:00am to 12:00pm

ITHSA commons